انواع روتختی

مناسب برای ست کردن

ساده تک رنگ

انواع روتختی

طرحدار

انواع روتختی

بالشت

انواع

بالشت کاورلت

محصولات برگزیده

روتختی طوسی کاورلت
spinner

روتختی کاوری طوسی طرحدار

۱۸۵۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
روتختی قرمز
spinner

روتختی کاوری قرمز

۱۶۵۰۰۰۰ تومان۲۱۵۰۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
روتختی سرمه‌ای 14may
spinner

روتختی کاوری + (لحاف و بالشت)

۲۰۵۰۰۰۰ تومان۲۶۰۰۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
روتختی مشکی کاورلت
spinner

روتختی کاوری مشکی

۱۷۰۰۰۰۰ تومان۲۱۵۰۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
spinner

ست کاوری

۱۸۰۰۰۰۰ تومان۲۳۰۰۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
روتختی مشکی یا سیاه کاورلت
spinner

روتختی کاوری مشکی

۱۲۰۰۰۰۰ تومان۱۶۰۰۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
spinner

ست کاوری

۱۲۰۰۰۰۰ تومان۱۶۰۰۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
نیم ست کاورلت
spinner

نیم ست (ملحفه + ۲ روبالشتی)

۳۹۸۰۰۰ تومان۶۰۹۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها
روتختی بنفش کاورلت
spinner

روتختی بنفش کاوری + (لحاف)

۱۸۰۰۰۰۰ تومان۲۴۰۰۰۰۰ تومان
انتخاب گزینه‌ها